O, Wo De Chong Fei Daren

Oh, My Beloved Concubine / Oh, My Beloved Consort / Oh, My Darling Princess / Ó, Wǒ De Chǒng Fēi Dàrén / Ôi Phu Quân Đáng Yêu Của Ta! / Ôi, Sủng Phi Đại Nhân Của Ta / เล่ห์รักจวนเสนาบดี / Ồ, Phu Quân Đáng Yêu Của Tôi! / 哦,我的宠妃大人 / 오, 나의 황비님 / 오, 나의황비님
O, Wo De Chong Fei Daren
Genres:Fantasy,Historical,Romance
Readers:4 follows/2 Reading
Original Publication:Ongoing
Summary
Start Reading:🇬🇧Chapter 1
Sources(1)